Isikuandmete töötlemine

Liviko AS privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Liviko AS  töötleb oma klientide isikuandmeid. Ettevõtte privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Liviko AS poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad Liviko AS poodi ja e-poodi. Liviko AS kasutab  isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

Kliendi poolt elektrooniliselt või muul viisil edastatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt EL andmekaitse määrusele (EL 2016/679) ja siseriiklikele õigusaktidele. AS Liviko hoolitseb kliendiandmete töötlemise ja säilitamise eest nõuetekohaselt.

Müüjal on õigus kasutada (sh töödelda) kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt Liviko e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.

Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Liviko e-poes esitatud tellimuse täitmine.

Liviko e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine.

Kliendi päringutele vastamine.

Tarbijaharjumuste uurimine.

Müügistatistika koostamine.

Liviko e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a makseteenust vahendavale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik ostu eest tasumiseks, ja posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks. Liviko e-poest külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

Liviko e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 2 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt Liviko e-poes mitte aktiivsete klientide isikuandmed kustutatakse poole aasta jooksul.

Kliendil on igal ajal õigus saada Liviko e-poe administraatorilt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt e-poe administraatorile pood@liviko.ee Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele. Müüjal on õigus Liviko e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist.

Liviko e-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Liviko AS. Liviko AS on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Liviko e-poe isikuandmete volitatud töötlejad on toodud siin.

  • AS Liviko aadress: Masina 11 – 10144 Tallinn, Estonia, Tel +372 667 8000.
  • Montonio Finance AS Registrikood 14557628 Aadress Staapli tn 12-13, Tallinn. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
  • Itella Estonia OÜ aadress: Loomäe tee13, Lehmja küla Rae vald, telefon: +372 6990431 estonia@itella.com
  • OSC OÜ aadress: Liivalao 18, 11216 Tallinn, Tallinn, telefon: +372 5660 0008 klient@osc.ee

Lehekülg kasutab küpsiseid (cookies). See aitab veebisaidil meelde jätta sinu tehtud valikuid meie lehel. Lehte külastades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstilõik sinu veebilehitsejas, mis laetakse sinu arvutisse kui sa mingit kindlat veebilehte külastad. Küpsised võimaldavad veebilehel külastaja arvuti ära tunda. Lisaks aitab veebilehel meelde jätta teavet sinu külastuse kohta, näiteks eelistatud keelt ja muid seadeid. See võib muuta järgmise külastuse sinu jaoks lihtsamaks ja kasulikumaks. Küpsistel on oluline roll. Nendeta oleks veebi kasutamine palju häirivam kogemus.

Liviko E-pood kasutab:

  • seansiküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust.
  • püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel.
  • kolmandate osapoolte küpsised, mida kasutavad meie partnerite veebilehed, mis on meie lehele manustatud või millele me lingime. Nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, infot nende küpsiste haldamise kohta leiad kolmanda osapoole kodulehelt.

Milleks me küpsiseid kasutame ja millist teavet me kogume?

Küpsised aitavad meil teenuseid vastavalt sinu soovile ja harjumusele edastada. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgukülgede külastamisel. Näiteks kasutame neid turvalise otsingu eelistuste meelde jätmiseks, profiilide loomist sihitatud reklaamide esitamiseks, nähtavate reklaamide asjakohasemaks muutmiseks, lehe külastajate loendamiseks, meie teenustesse registreerumisel abi pakkumiseks ja sinu andmete kaitsmiseks. Kui külastad meie veebilehte, võivad lisaks meie küpsistele sinu arvutisse küpsiseid salvestada ja nendele juurde pääseda ning sinu internetitegevuse ja veebiteenuste kasutamise kohta teavet koguda ka meie analüüside ja reklaamide esitamisega seotud partnerid.

Kas küpsiste kasutamist saab keelata?

Kui keeldute küpsistest, saate need veebilehitseja turvaseadete alt välja lülitada. Kuid kui te seda teete, võib juhtuda, et teatud teenuseid ja võimalusi ei saa kasutada.